עדכון חודשי במדדי אינדקס אג"ח ישראל – נובמבר 2021

Download the PDF file .