פיצול מניית Kyndryl מתוך IBM במדדי אינדקס

Download the PDF file .