עדכון חודשי בהרכב מדדי אינדקס אג"ח ומניות ישראל – נובמבר 2021

Download the PDF file .