גריעת פסיפיק א' ממדדי אינדקס

Download the PDF file .