גריעת VMWare ו-Vitesco ממדד אינדקס Global Manufacturers

Download the PDF file .