גריעת Kyndryl ממדדי אינדקס

Download the PDF file .