פיצול מניית Orion Office REIT מתוך Realty Income במדדי אינדקס

Download the PDF file .