עדכון חודשי במדדי אינדקס אג"ח ישראל – דצמבר 2021

Download the PDF file .