גריעת מניית Zooplus ממדדי אינדקס

Download the PDF file .