עדכון שנתי במדדי אינדקס מניות חו"ל – דצמבר 2021

Download the PDF file .