גריעת מניות בעדכון מדדי אינדקס מניות גלובלי

Download the PDF file .