עדכון חודשי במדדי אינדקס אג"ח ישראל – ינואר 2022

Download the PDF file .