גריעת דה לסר ד' ממדדי אינדקס

Download the PDF file .