גריעת מניית פרשמרקט ממדדי אינדקס

Download the PDF file .