גריעת מניית zooplus ממדדי אינדקס

Download the PDF file .