פיצול מניית JD.com מתוך Tencent במדדי אינדקס

Download the PDF file .