הוספת מקדם פקטור מגבלת משקל במדדי אינדקס מניות ישראל – פברואר 2022

Download the PDF file .