פיצול מניית הייפר גלובל מתוך א.מ.ת. מיחשוב במדדי אינדקס

Download the PDF file .