גריעת סדרות במדד אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)

Download the PDF file .