גריעת מנרב ג' ממדדי אינדקס

Download the PDF file .