השקת מדד אינדקס ישראל הנהגה נשית

Download the PDF file .