עדכון חודשי במדדי אינדקס אג"ח ישראל – אפריל 2022

Download the PDF file .