החלפת מניית אלטשולר שחם גמל באלטשולר שחם פיננסים במדדי אינדקס

Download the PDF file .