עדכון שם מדד אינדקס סולם אג"ח מדורג 0-6

Download the PDF file .