עדכון חודשי במדדי אינדקס אג"ח ומניות ישראל – יוני 2022

Download the PDF file .