עדכון רבעוני במדדי אינדקס מניות גלובלי – יוני 2022

Download the PDF file .