עדכון חודשי במדדי אינדקס אג"ח ישראל – יולי 2022

Download the PDF file .