בחינת שינוי מועד עדכון חודשי של מדדי אינדקס אג"ח ישראל

Download the PDF file .