גריעת מניית גיבוי אחזקות ממדדי אינדקס

Download the PDF file .