עדכון חודשי במדדי אינדקס אג"ח ישראל – אוגוסט 2022

Download the PDF file .