עדכון שנתי במדדי אינדקס מניות ישראל – אוגוסט 2022

Download the PDF file .