עדכון שנתי במדדי אינדקס מניות ישראל-גלובל – אוגוסט 2022

Download the PDF file .