עדכון רבעוני במדדי אינדקס מניות גלובלי – ספטמבר 2022

Download the PDF file .