גריעת בינל הנפקות כ"ג ממדדי אינדקס

Download the PDF file .