עדכון חודשי במדדי אינדקס אג"ח ומניות ישראל – אוקטובר 2022

Download the PDF file .