גריעת תנופורט א ממדדי אינדקס

Download the PDF file .