פקטור מגבלת משקל בדורסל ובסינאל במדדי אינדקס

Download the PDF file .