גריעת מניית Romeo Power ממדדי אינדקס

Download the PDF file .