גריעת מניות דורסל וסינאל ממדדי אינדקס

Download the PDF file .