גריעת מזרחי טפחות הנפקות 47 ממדדי אינדקס

Download the PDF file .