עדכון שנתי במדדי אינדקס מניות חו"ל – דצמבר 2022

Download the PDF file .