החלפת סדרות אג"ח במדד אינדקס אג"ח מדורג מנגנון לפדיון

Download the PDF file .