פיצול מניית GE Healthcare מתוך General Electric במדדי אינדקס

Download the PDF file .