החלפת סדרות אג"ח במדד אינדקס Bullet דולר 2023

Download the PDF file .