גריעת שלמה החזקות ט"ז ממדדי אינדקס

Download the PDF file .