עדכון במדדי אינדקס מניות ישראל – פברואר 2023

Download the PDF file .