עדכון חודשי במדדי אינדקס אג"ח ומניות ישראל – פברואר 2023

Download the PDF file .