גריעת דלק קבוצה לא ו-לד ממדדי אינדקס

Download the PDF file .