עדכון חודשי במדדי אינדקס אג"ח ישראל – מרץ 2023

Download the PDF file .