עדכון במדדי אינדקס מניות גלובלי – מרץ 2023

Download the PDF file .